دمنوش لک و پیس (برص، پیسی یا ویتلیگو)

210,000 تومان
راهنمای مصرف دمنوش لک و پیس (بَرص، پیسی یا ویتلیگو) دمنوش لک و پیس حاوی 80 بسته از ترکیب گیاهان

دمنوش کک و مک

240,000 تومان
راهنمای مصرف دمنوش کک و مک                              دمنوش کک و مک حاوی 102 بسته از ترکیب گیاهان دارویی گل­گاوزبان،

دمنوش آلرژی و حساسیت

160,000 تومان
دمنوش آلرژی و حساسیت دمنوش آلرژی و حساسیت حاوی 52 بسته از ترکیب گیاهان دارویی شکر تیغال، چای کوهی ،