دمنوش ریزش مو

180,000 تومان
دمنوش ریزش مو حاوی 52 بسته از ترکیب گیاهان دارویی رزماری، جینکوبیلوبا، روئیبوس، سبوس برنج،  گزنه، نعناء، چای سبز و…

دمنوش ترک اعتیاد

220,000 تومان
دمنوش ترک اعتیاد (تریاک، هروئین، کدئین، مورفین، متادون، ترامادول، شیشه، کراک، کوکائین، ماری جوانا، اکستازی و…) حاوی 100بسته از ترکیب

دمنوش زگیل تناسلی

220,000 تومان
دمنوش زگیل تناسلی حاوی 30 بسته از ترکیب گیاهان دارویی  زنجبیل ، سرخارگل، گون و… با میزان مصرف تعر یف

دمنوش استرس و اضطراب کودکان

160,000 تومان
دمنوش استرس و اضطراب  کودکان حاوی 30 بسته از ترکیب گیاهان دارویی  رازیانه، زنجبیل، هل و… با میزان مصرف تعریف

دمنوش دیابت نوع 2 (دیابت سرد)

170,000 تومان
دمنوش دیابت نوع 2 ( دیابت سرد) حاوی 52 بسته از ترکیب گیاهان دارویی زنجبیل، بوقناق، دارچین ، شنبلیله ،

دمنوش آرامش شبانگاهی

125,000 تومان
دمنوش آرامش شبانگاهی حاوی 30 بسته از ترکیب گیاهان دارویی سنبل‌الطیب ، بادرنجبویه، بیدمشک و… با میزان مصرف تعر یف

پودر تقویت حافظه و تمرکز حواس

180,000 تومان
پودر تقویت حافظه و تمرکز حواس حاوی 1 بسته پودراز ترکیب گیاهان دارویی سعد کوفی، کندر، زنجبیل و… با میزان

دمنوش پاکسازی صفرا

190,000 تومان
دمنوش پاکسازی صفرا حاوی 4 بسته از ترکیب گیاهان دارویی تخم کاسنی، تخم خرفه، تخم کاهو و… با میزان مصرف

دمنوش وسواس کودکان

130,000 تومان
دمنوش وسواس کودکان حاوی 50 بسته از ترکیب گیاهان دارویی بهارنارنج، فرنجمشک، اسطخدوس و… با میزان مصرف تعر یف شده

دمنوش وسواس بزرگسالان

140,000 تومان
دمنوش وسواس بزرگسالان حاوی 30 بسته از ترکیب گیاهان دارویی آویشن، چای کوهی، بیدمشک و… با میزان مصرف تعر یف

دمنوش نشاط صبحگاهی برای فصول سرد

125,000 تومان
دمنوش نشاط صبحگاهی برای فصول سرد حاوی 30 بسته از ترکیب گیاهان دارویی مارچوبه، بادرنجبویه، نعناع و… با میزان مصرف

دمنوش نشاط صبحگاهی برای فصول گرم

160,000 تومان
دمنوش نشاط صبحگاهی برای فصول گرم حاوی 30 بسته از ترکیب گیاهان دارویی افتیمون، زعفران و… با میزان مصرف تعر

آبزن قابض و سفت کننده واژن (غیر خوراکی)

130,000 تومان
 آبزن قابض و سفت کننده واژن (غیر خوراکی) حاوی36 بسته برای 3 ماه از ترکیب گیاهان دارویی پوست انار، برگ

دمنوش آرامش سوگ و مصیبت ( فوت بستگان )

130,000 تومان
دمنوش آرامش سوگ و مصیبت ( فوت بستگان ) حاوی 60 بسته از ترکیب گیاهان دارویی گل گاو زبان، بابونه،

دمنوش میگرن

135,000 تومان
دمنوش میگرن حاوی 30 بسته از ترکیب گیاهان دارویی مرزنجوش ، بادرنجبویه، پرسیاوشان و… با میزان مصرف تعر یف شده

دمنوش اختلال خواب

125,000 تومان
دمنوش اختلال خواب حاوی 30 بسته از ترکیب گیاهان دارویی سنبل الطیب، اسطخدوس، گل گاو زبان و… با میزان مصرف